This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ผลการตัดสินการประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบชิงชนะเลิศ) 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 1802
ผลการตัดสินการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 (รอบชิงชนะเลิศ) 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 1493
ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH Innovation Awards 2019) 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 1218
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 26 มิถุนายน 2562 ฮิต: 1486
ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี ๒๕๖๒ 26 มิถุนายน 2562 ฮิต: 2276
ประกาศผลการประกวด Storyboard “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” 20 มิถุนายน 2562 ฮิต: 1590
ประกาศผลการประกวด“Safety Youth Brand Ambassador2019” (รอบคัดเลือกครั้งที่ ๑) 19 มิถุนายน 2562 ฮิต: 1467
ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ 06 มิถุนายน 2562 ฮิต: 9031
ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 : THAILAND SAFE@WORK 2019 06 มิถุนายน 2562 ฮิต: 30031
ขอเชิญสมัครรับการคัดเลือกเข้าสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ (ประเภทไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) 31 พฤษภาคม 2562 ฮิต: 2345