ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

 ผลการดำเนินงานประจำปี 2562

 

 ผลการดำเนินงานประจำปี 2561

 

 ผลการดำเนินงานประจำปี 2560

 

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559