สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

  • อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น 2
  • เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  • โทร.0 2448 9111
  • โทรสาร. 02 448 9098
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณธรรมและความโปร่งใส   กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน    แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    แจ้งร้องเรียนเรื่องทั่วไป