This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวกิจกรรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ เยี่ยมเจ้าหน้าที่ในวาระรับตำแหน่งใหม่ 19 กันยายน 2560 ฮิต: 1438
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 19 กันยายน 2560 ฮิต: 5349
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 19 กันยายน 2560 ฮิต: 2593
สสปท.ร่วมกับ ชมรม จป.ภาคใต้ตอนล่าง จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ 11 กันยายน 2560 ฮิต: 1282
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Safety Commitment Ceremony ครั้งที่ ๑๒ 10 สิงหาคม 2560 ฮิต: 1063
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ ปี 2560 (จ.สงขลา) 31 กรกฎาคม 2560 ฮิต: 3457
สรุปผลรวมการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ 05 กรกฎาคม 2560 ฮิต: 3352
๑๐ พฤษภาคมวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ 09 พฤษภาคม 2560 ฮิต: 1719
ประชุมชี้แจงโครงการและอบรมข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ สำหรับ SMEs 08 พฤษภาคม 2560 ฮิต: 1449
ร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2560 01 พฤษภาคม 2560 ฮิต: 1392
World Day for Safety and Health at Work 2017 28 เมษายน 2560 ฮิต: 2032
สสปท.ร่วมสานพลัง "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง" 05 เมษายน 2560 ฮิต: 1021
จัดกิจกรรมรณรงค์ “สวมหัวใจปลอดภัยกลับบ้านเรา” 30 มีนาคม 2560 ฮิต: 1569
ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ 24 มีนาคม 2560 ฮิต: 2031
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสปท.ครั้งที่ ๓/๒๔๖๐ 22 มีนาคม 2560 ฮิต: 740