This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สสปท. ร่วมกับบริษัท 3 M จัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ ๒ 01 ตุลาคม 2561 ฮิต: 856
สสปท. ร่วมกับบริษัท 3 M จัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ ๑ 26 กันยายน 2561 ฮิต: 800
ขอเชิญสมัครฝึกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สมัครฟรี) 18 กันยายน 2561 ฮิต: 7352
สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างประเทศ 14 กันยายน 2561 ฮิต: 733
พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑ 06 กันยายน 2561 ฮิต: 688
พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 03 กันยายน 2561 ฮิต: 618
ดาวน์โหลดใบประกาศ (เพิ่มเติม) สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ 30 สิงหาคม 2561 ฮิต: 1099
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 10 สิงหาคม 2561 ฮิต: 646
ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จ.สงขลา ประจำปี ๒๕๖๑ 08 สิงหาคม 2561 ฮิต: 3301
พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑ 06 สิงหาคม 2561 ฮิต: 920
พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๖๑ 31 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 931
ดาวน์โหลดใบประกาศ (เพิ่มเติม) สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 1070
ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 23 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 3309
กำหนดการพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับต้น ประจำปี ๒๕๖๑ 20 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 1869
ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ 19 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 2308