This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

โครงการที่สำคัญ

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH Innovation Awards 2018) 06 มีนาคม 2561 ฮิต: 4010
ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 26 กุมภาพันธ์ 2561 ฮิต: 19710
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ 25 มกราคม 2561 ฮิต: 43146
ขอเชิญอบรมการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน 11 ตุลาคม 2560 ฮิต: 19321
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรม 17 สิงหาคม 2560 ฮิต: 3710
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาค 31 กรกฎาคม 2560 ฮิต: 8928
การประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑ 21 เมษายน 2560 ฮิต: 1282
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ Road Traffic Safety Management System 28 มีนาคม 2560 ฮิต: 3611
สานพลังประชารัฐด้วยแคมเปญ “สวมหัวใจปลอดภัยกลับบ้านเรา” 17 มีนาคม 2560 ฮิต: 5276
ประกวดนวัตกรรมด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวอย่างได้ (Best Innovation) 21 กุมภาพันธ์ 2560 ฮิต: 3902