กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  แจ้งเรื่องร้องเรียน

     ติดต่อเรา

       โทร : 02 4489111       อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

  

ข่าวสารกิจกรรม 

 

infographics

INFO28-11-18-0006.jpg INFO28-11-18-0007.jpg INFO28-11-18-0008.jpg

INFO28-11-18-0009.jpg INFO28-11-18-0010.jpg INFO28-11-18-0011.jpg

INFO28-11-18-0012.jpg INFO28-11-18-0013.jpg INFO28-11-18-0014.jpg

INFO28-11-18-0015.jpg ITA-010561.jpg ITA-020561.jpg

ITA-021263.jpg ITA-030561.jpg ITA-040561.jpg

ITA-050561.jpg ITA-060661.jpg ITA-070661.jpg

ITA-120761.jpg ITA-130761.jpg ITA-140761.jpg

ITA-170561.jpg ITA-180561.jpg ITA-190561.jpg

ITA-190961.jpg ITA-200561.jpg ITA-200961-2.jpg

ITA-210961.jpg ITA-270461.jpg ITA-280461.jpg

ITA-280961-1.jpg ITA-280961-2.jpg ITA-280961-3.jpg

ITA-280961-4.jpg ITA-280961-5.jpg ITA-290461.jpg

ITA-300461.jpg ITA-301061.jpg

 

   

Attachments:
File
Download this file (107-1.pdf)ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและโปร่งใส
Download this file (107-2.pdf)ประกาศมาตรการและแนวทางการต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Download this file (107-3.pdf)Announcement Declaration on Honest Intention to work with Virtue and..
Download this file (107-4.pdf)ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖
Download this file (107-5.pdf)ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรม ประจำปี 2561
Download this file (107-6.pdf)ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและโปร่งใส พ.ศ.๒๕๖๓
Download this file (23.pdf)นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
Download this file (24.pdf)ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายและมาตรการในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ