สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  ในหลักสูตร "กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร"  ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ  ริเวียร่า วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

DSC_1658.jpg DSC_1659.jpg DSC_1660.jpg

DSC_1661.jpg DSC_1662.jpg DSC_1663.jpg

DSC_1664.jpg DSC_1665.jpg DSC_1666.jpg

DSC_1739.jpg DSC_1741.jpg DSC_1772.jpg

DSC_1773.jpg DSC_1787.jpg DSC_1825.jpg

DSC_1835.jpg DSC_1869.jpg DSC_2581.jpg

DSC_2874.jpg DSC_3156.jpg DSC_3220.jpg