นโยบายของกระทรวงแรงงานและนโยบายเร่งด่วนช่วงโควิด-19

           วันที่ 28 สิงหาคม 2563  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์พิเศษผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ในประเด็นนโยบายของกระทรวงแรงงาน

รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนช่วงโควิด-19 โดยส่งเสริมจ้างงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง  คุ้มครองแรงงานตามสิทธิกฎหมายแรงงาน เร่งรัดให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ ที่มีรายได้น้อย และสร้างความรู้ความเข้าใจระบบแรงงานสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาคนว่างงานเชิงรุก บริหารจัดการแรงงานทั้งระบบและครอบคลุมทุกมิติ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น ๖ กระทรวงแรงงาน โดยจะเผยแพร่ทางเว็บเพจ: Matichon Weekly / Youtube : มติชนสุดสัปดาห์ และ IG : Matichon_Weekly