สธ.ยืนยันโควิด-19 ตรวจรักษาฟรี รพ.ทุกสังกัด เป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพประชาชนทุกคน

สธ.ยืนยัน! คนไทยทุกคนทุกสิทธิตรวจรักษาโควิดฟรีทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ห้ามเรียกเก็บเงินจากประชาชน ด้าน สบส.เผยเป็นกม.หากรพ.ไหนเก็บเงิน ร้องเรียนทันที

รมว.สุชาติ เผย สปส. เปิดศูนย์บริหารสถานการณ์ สายด่วน 1506 กด 6 เพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19

        นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย สำนักงานประกันสังคมเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสายด่วน 1506 กด 6 เป็นช่องทางติดต่อคำแนะนำแก่ผู้ประกันตน ที่ไม่สามารถหาสถานที่ตรวจและสถานพยาบาลเข้ารับการรักษาในกรณีติดเชื้อได้ โดยจะให้คำแนะนำผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19

ครม.เคาะแล้ว! แจกเงินผู้ประกันตน “ม.33 เรารักกัน” รายละ 4,000 บาท

        วันนี้ (15 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมผ่านวิดิโอคอนเฟอเรน ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติมาตรการแจกเงินผู้ประกันตน ม.33 รายละ 4,000 บาท ตามโครงการ “ม.33 เรารักกัน”  เพื่อการจ่ายเงินชดเชยหรือเยียวยาผลกระทบโควิดสำหรับผู้อยู่ในประกันสังคม ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ แล้ว 

พล.ต.อ.อดุลย์ ประธาน กมธ.แรงงาน ห่วงสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่

          พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่อสถานการณ์โควิด – 19 ระลอกสอง เชิญผู้แทนกระทรวงแรงงานและหน่วยเกี่ยวข้องประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาแรงงานไทยและต่างด้าวในสถานการณ์โควิด-19 ให้ก้าวพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

‘รมว.สุชาติ’ ลดเงินสมทบช่วยผู้ประกันตนจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ พร้อม ผลักดันแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตน กำหนดมาตรการเยียวยาให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ให้มากที่สุด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

รมว.แรงงาน กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่บูรณาการทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรียกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน พร้อมอธิบดีทุกกรม และผู้ที่เกี่ยวข้องกำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่บูรณาการทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงาน แจ้งนายจ้างในสถานประกอบการกำชับลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด