นายกฯ ประกาศ จะ "ทำงานแบบวิถีใหม่" หลังการระบาด ให้ทุกภาคส่วนร่วม "รวมไทยสร้างชาติ"

วันที่ 17 มิ.ย. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความยาว 12 นาที ประกาศว่า "เริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์" หลังวิกฤตโควิด-19 เตรียมปรับวิธีทำงานใหม่ให้คนทุกภาคส่วนร่วมวางแผนอนาคตประเทศ-ประเมินผลงานรัฐ

พล.อ. ประยุทธ์ เริ่มแถลงการณ์ด้วยการบอกว่ารู้สึก "เบาใจในระดับหนึ่ง" และ "เริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์" หลังวิกฤตโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายมากมายทั่วโลก รวมถึงสร้างความเดือดร้อนต่อคนไทยหลายสิบล้านคน

"แม้จะยังประกาศชัยชนะที่เรามีต่อโควิดได้ไม่เต็มที่นัก แต่อย่างน้อยเรารู้ว่า การระบาดของโควิด ลดลงไปอยู่ในระดับที่เราสามารถควบคุมได้ และได้รับการยอมรับว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือกับโควิดได้ดีที่สุดในโลก" พล.อ. ประยุทธ์ กล่าว และบอกว่าจะผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เท่าที่ทำได้ตามลำดับ และย้ำว่าต้อง "การ์ดไม่ตก" เพราะโควิด-19 สามารถกลับมาระบาดเป็นระลอกที่สองได้

นายกรัฐมนตรีบอกว่า ความท้าทายต่อจากนี้คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเขาอยากให้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้แก่นานาชาติอย่างที่ทำสำเร็จมาแล้วในเรื่องการจัดการด้านสาธารณสุข

รัฐบาลวิถีใหม่

พล.อ. ประยุทธ์ บอกว่า วิกฤตในครั้งนี้ทำให้เขาตระหนักถึง ความพิเศษของความเป็นไทย 2 เรื่อง คือ หนึ่ง การพร้อมใจช่วยเหลือกันและกันของคนไทย และสอง ประเทศไทยมีคนเก่งมากมายในทุกระดับของสังคมที่ต้องการจะช่วยเหลือประเทศ

นี่เป็นที่มาของความคิดที่จะปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลเป็นแบบ "วิถีใหม่" หรือ "New Normal" โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นด้วยกัน

 

1. "ผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทย"

พล.อ. ประยุทธ์ บอกว่าจะ "เปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลจากนโยบายต่างๆ เหล่านั้น ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่ใช่แค่รับรู้นโยบายต่างๆ จากการอ่านข่าวทางหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์เหมือนที่ผ่านๆ มา ต่อไปนี้ประชาชนต้องมีโอกาสมีส่วนร่วม รัฐบาลต้องได้ยินเสียงของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้มากขึ้น"

นายกรัฐมนตรีบอกว่า ในช่วงสัปดาห์หน้า จะขอให้แต่ละภาคส่วนเข้ามานำเสนอ "วิสัยทัศน์และความคิด" ในการเปลี่ยนโฉมภาคส่วนของตนเพื่อพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าให้ไกลขึ้น

"คนไทยทุกคนมีความสามารถและมีบทบาทที่จะช่วยกันนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐมนตรี ข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ พนักงานบริษัท คนประกอบอาชีพต่างๆ เกษตรกร ครู หรือตัวแทนจากภาคประชาสังคม ทุกคนมีบทบาทที่จะช่วยประเทศได้"

 

2."การประเมินผลงานภาครัฐ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง"

พล.อ. ประยุทธ์ บอกว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชน "ได้มีบทบาทในการประเมินผล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ให้ผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลได้รับทราบโดยตรงได้ด้วย"

 

3. "การทำงานเชิงรุก"

นายกรัฐมนตรีบอกว่า ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่าง "รวดเร็วและรุนแรง" รัฐบาลต้องทำงานให้บูรณาการมากขึ้น "โดยจะกำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้กับกระทรวงต่าง ๆ ทำขึ้นมาขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยผมจะติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นจริง อย่างมีประสิทธิภาพ"

พล.อ. ประยุทธ์ บอกว่า อาจมีเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย เรื่องวิธีทำงานแบบใหม่ ซึ่งเขาก็พร้อมรับฟังและแก้ไขตามหากมีข้อเสนอแนะที่ดี