This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

งานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔

งานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน

ภาคใต้

  ๑๒ พฤศจิกายน ๖๔

  โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

   

     

ภาคตะวันออก

 -

 -

     

ภาคเหนือ

  -

  -

     

ภาคตะวันตก

  -

  -

 

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน

ภาคตะวันตก

  ๑๗ สิงหาคม ๖๓

  โรงแรมริเวอร์แคว  จ.กาญจนบุรี

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ๒๑ สิงหาคม ๖๓

   โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

     

ภาคตะวันออก

 -

 -

     

ภาคเหนือ

  -

  -

     

ภาคใต้

  -

  -


งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน

ภาคตะวันตก จ.เพชรบุรี

๓-๔ เม.ย. ๖๒

อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     

ภาคตะวันออก จ.ระยอง

๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๒

โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี

๖-๗ ส.ค. ๖๒

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

     

ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

  ๑๙-๒๐ ส.ค. ๖๒

  โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว

     

ภาคใต้ จ.สงขลา

  ๕-๖ ก.ย. ๖๒

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน

ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

  ๙-๑๐ พ.ย. ๖๐

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

     

ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

  ๒๕-๒๖ ก.ค. ๖๑

  โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

  ๒-๓ ส.ค. ๖๑

  โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น

     

ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

  ๒๙-๓๐ ส.ค. ๖๑

  โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

     

ภาคใต้ จ.สงขลา

  ๖-๗ ก.ย. ๖๑

  สยามนครินทร์  หาดใหญ่

 

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน

ภาคใต้ จ.สงขลา

 ๖-๘ ก.ย. ๖๐

 โรงแรมหรรษาเจบี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณสุคนธา ท้วมพงษ์  โทร.๐๒ ๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๕๐๘