This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 21 มกราคม 2562 ฮิต: 3131
ประกาศผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 01 มกราคม 2562 ฮิต: 982
(ประกาศรายชื่อ) รับสมัครบุคลากร ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 29 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 5637
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ 19 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 43723
ดาวน์โหลดใบประกาศ (เพิ่มเติม) สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ 30 สิงหาคม 2561 ฮิต: 1575
ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จ.สงขลา ประจำปี ๒๕๖๑ 08 สิงหาคม 2561 ฮิต: 3595
โครงการมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการ SMEs 01 สิงหาคม 2561 ฮิต: 21794
ดาวน์โหลดใบประกาศ (เพิ่มเติม) สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 1486
ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 23 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 3625
ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ 19 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 2578