This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

         เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายวรานนท์ ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการ สสปท.  ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน  เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนที่ 16 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานคนแรก  ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา  โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
 
ภาพและข่าว : กระทรวงแรงงาน