This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

       นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ทักษะพัฒนาบุคลิกภาพฯ สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบการประกวด“Safety Youth Brand Ambassador2019” จำนวน ๓๘ คน  โดยจัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม  นอกจากการอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพให้กับน้องๆ แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันสำหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งในการอบรมนี้คณะกรรมการฯ จะทำการคัดเลือกผู้ชนะให้เหลือเพียง ๑๔ คนสุดท้าย เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวทีกลาง ฮอลล์ ๑๐๑-๑๐๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

      หลักสูตรอบรบที่จัดขึ้นนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่ อ.นพดล แป้นวงค์ (และทีมงาน) , อ.สายชล ดวงแก้ว  และนายกนกศักดิ์ อุพันทา พร้อมด้วยรุ่นพี่ Safety Smart & Smile รุ่นที่ ๑ (นายสุพัฒพงษ์ มะณีคำ, นายเจษฎา อู่อรุณ และนางสาวศุภวรรณ ทองสี) มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องๆ ตลอดการอบรมครั้งนี้ด้วย  และเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจาก นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เข้าร่วมสังเกตุการณ์และให้ความรู้กับน้องๆ ที่เข้าประกวด