This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อและกำหนดการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2020 10 กรกฎาคม 2563 ฮิต: 927
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการป้องกันการตกจากที่สูง 22 มิถุนายน 2563 ฮิต: 785
ผลการตัดสินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจำปี 2563 16 มิถุนายน 2563 ฮิต: 541
ประกาศผลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 12 มิถุนายน 2563 ฮิต: 5397
สมัครฟรี ! อบรมออนไลน์ "การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง" 10 มิถุนายน 2563 ฮิต: 6696
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับสถานประกอบกิจการ SME ฟรี 02 มิถุนายน 2563 ฮิต: 1907
ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ OSHE New Normal วิกฤต โอกาส ทางเลือกใหม่ (สมัครฟรี) 26 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 1838
ขอเชิญสมัครอบรมเทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (ออนไลน์) 14 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 3954
ประกาศเลื่อนการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ 24 เมษายน 2563 ฮิต: 1426
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 23 เมษายน 2563 ฮิต: 4590