This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สสปท.ร่วมออกบูธจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 11 มกราคม 2563 ฮิต: 92
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 18 ธันวาคม 2562 ฮิต: 189
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 ธันวาคม 2562 ฮิต: 163
ขอเชิญประกวดนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๓ (OSH Innovation Award) 03 ธันวาคม 2562 ฮิต: 1267
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 26 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 2852
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการความปลอดภัย 21 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 395
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 20 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 384
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรม "จป จิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม" เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๒ 13 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 508
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ชุดใหม่ 08 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 338
โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 06 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 3287
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี KOSHA 06 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 447
ร่วมพิธีเปิดงาน SHE SEMINAR 2019 บริษัท ซีพีออลล์และบริษัทในกลุ่ม 01 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 332
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๓ 31 ตุลาคม 2562 ฮิต: 6679
ร่วมเสวนาเรื่อง "ความสำคัญของนั่งร้านและการพังทลาย" (Functions and falures of scaffolding) 30 ตุลาคม 2562 ฮิต: 346
สสปท.จัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ (e-office) เพื่อบริหารจัดการในองค์กร 26 กันยายน 2562 ฮิต: 1058