This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ร่วมออกบูธจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  ฺเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓  ณ กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทย” มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็น คนเก่ง คนดี สามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

       เมื่อเวลา  ๐๘.๓๐ น.  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน และได้กล่าวส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ และย้ำว่า รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติในอนาคต เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของภาครัฐและเอกชนที่จัดแสดงไว้