This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สสปท จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 28 เมษายน 2560 ฮิต: 1610
นัดแรกของความปลอดภัย SMEs 18 เมษายน 2560 ฮิต: 964
สสปท.ร่วมสานพลัง "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง" 05 เมษายน 2560 ฮิต: 978
จัดกิจกรรมรณรงค์ “สวมหัวใจปลอดภัยกลับบ้านเรา” 30 มีนาคม 2560 ฮิต: 1519
ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ 24 มีนาคม 2560 ฮิต: 1979
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสปท.ครั้งที่ ๓/๒๔๖๐ 22 มีนาคม 2560 ฮิต: 721
จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และการสมัคร Zero Accident 2017 20 มีนาคม 2560 ฮิต: 2574
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดทำนิตยสาร OSHE Magazine ระหว่าง ๓ หน่วยงาน 07 มีนาคม 2560 ฮิต: 1213
ผนึกความรู้การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตพร้อมระบบรายการอุบัติเหตุ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ฮิต: 6787
ประชุมสัมมนาองค์กรเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในการทำงาน 21 กุมภาพันธ์ 2560 ฮิต: 927
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 01 กุมภาพันธ์ 2560 ฮิต: 7618
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ 27 มกราคม 2560 ฮิต: 1881
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 24 มกราคม 2560 ฮิต: 884
สานสายใย เพื่อเด็กไทยใส่ใจความปลอดภัย 23 มกราคม 2560 ฮิต: 888
ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๐ กระทรวงแรงงาน 16 มกราคม 2560 ฮิต: 756