This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ร่วมพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 10 พฤษภาคม 2562 ฮิต: 684
ผอ.สสปท. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่และมอบนโยบาย 03 พฤษภาคม 2562 ฮิต: 310
ร่วมจัดกิจกรรมและร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 01 พฤษภาคม 2562 ฮิต: 569
[ ปิดรับสมัคร ] ขอเชิญประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๒ 17 เมษายน 2562 ฮิต: 4118
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกจังหวัดระยองประจำปี ๒๕๖๒" 17 เมษายน 2562 ฮิต: 4181
ขอเชิญสมัครประกวด“Safety Youth Brand Ambassador2019” 15 เมษายน 2562 ฮิต: 4232
ขอเชิญประกวด Storyboard “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” 15 เมษายน 2562 ฮิต: 6080
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 03 เมษายน 2562 ฮิต: 1510
ขอเชิญสมัครอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” จำนวน ๔ รุ่น 01 เมษายน 2562 ฮิต: 9338
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมหัวข้อการประเมินความเสี่ยง (การขนส่งทางน้ำ) 01 เมษายน 2562 ฮิต: 690
ศูนย์ฯ ภาคใต้จัดอบรมกรณีศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุ จากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ ๑ 29 มีนาคม 2562 ฮิต: 569
ศูนย์ฯ สงขลา ร่วมเป็นทีมผู้ช่วยและสังเกตุการณ์ การฝึกภาคปฏิบัติการกู้ภัยบนที่สูงและการกู้ภัยในที่อับอากาศ 29 มีนาคม 2562 ฮิต: 450
ศูนย์ฯ ภาคใต้จัดอบรมกรณีศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุ จากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ ๒ 29 มีนาคม 2562 ฮิต: 290
จัดฝึกอบรมหัวข้อ "มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ ๑ 29 มีนาคม 2562 ฮิต: 843
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหัวข้อ “กรณีศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุ จากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ” 28 มีนาคม 2562 ฮิต: 20134