This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวกิจกรรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 10 สิงหาคม 2561 ฮิต: 777
ประชุมสัมมนาการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาภาคีเครือข่ายของ สสปท.ประจำปี ๒๕๖๑ 06 สิงหาคม 2561 ฮิต: 2359
พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑ 06 สิงหาคม 2561 ฮิต: 1120
พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๖๑ 31 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 1198
กำหนดการพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับต้น ประจำปี ๒๕๖๑ 20 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 2075
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 11 กรกฎาคม 2561 ฮิต: 818
การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2018 รอบตัดสิน 30 มิถุนายน 2561 ฮิต: 3305
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 29 มิถุนายน 2561 ฮิต: 2645
ฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพและเฟ้นหาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ Safety Youth Brand Ambassador 2018 15 มิถุนายน 2561 ฮิต: 1190
กำหนดการกิจกรรมเวทีกลาง งานความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๓๒ 13 มิถุนายน 2561 ฮิต: 1665
ประกาศผลการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” 13 มิถุนายน 2561 ฮิต: 3074
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “Safety Youth Brand Ambassador 2018” 08 มิถุนายน 2561 ฮิต: 2012
พิธีประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ 31 พฤษภาคม 2561 ฮิต: 3057
ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ 25 พฤษภาคม 2561 ฮิต: 5617
กำหนดการสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 24 พฤษภาคม 2561 ฮิต: 4159