This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

      กระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2564  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการให้ความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิด "มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี 2564 (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2021)" ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงาน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีที่ผ่านมา มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานจะเป็นฝ่ายบริหาร เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ นักเรียน นักศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30,000 คน  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบกิจการ บริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจ  เข้าร่วมแสดงคูหานิทรรศการ เพื่อการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ และผลิตภัณฑ์สินค้า ตลอดจนเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ หากท่านสนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมแสดงนิทรรศการตามรายละเอียดและเอกสาร ด้านล่างนี้

ประเภทบูธ/ราคา (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

 • บูธประเภทที่ 1

  ลักษณะบูธเป็นพื้นที่เปล่าไม่มีพรม สามารถก่อสร้างบูธได้สูงไม่เกิน 5 เมตร (ราคาบูธยังไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า)

ประเภทบูธ ขนาดบูธ ราคา
   *ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม  

15 x 15 เมตร

 

481,500  บาท

   

9 x 15 เมตร

 

288,900  บาท

   

6 x 9 เมตร

 

128,400  บาท

   

6 x 6 เมตร

 

102,720  บาท

 • บูธประเภทที่ 2

  โครงสร้างบูธเป็นลักษณะคูหาผนังสีขาว 3 ด้าน ความสูง 2.4 เมตร มีป้ายชื่อทำด้วยสติ๊กเกอร์ไม่เกิน 24 ตัวอักษร ภายในบูธประกอบด้วยพรมสีเทา  เก้าอี้ 2 ตัว, โต๊ะ 1 ตัว, ไฟส่องสว่าง 2 จุด, ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด และถังขยะ 1 ใบ

ประเภทบูธ ขนาด ราคา

3 x 3 เมตร

32,100  บาท   [ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมและใบจองบูธ ]

 

  [ ดูตำแหน่งบูธที่ว่าง ]

 

ผังบูธ

 

เงื่อนไขการแสดงบูธ

 1. แสดงบูธระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. (ผู้แสดงบูธเข้าได้ตั้งแต่ 08.00 น.)

 2. บูธประเภทที่ 1 (A, B, C ,D) เข้าติดตั้งบูธได้ตั้งแต่วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564  ช่วงเวลา 08.00-24.00 น.

 3. บูธประเภทที่ 2 (E) เข้าติดตั้งบูธได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ช่วงเวลา 08.00-24.00 น.

 4. ห้รื้อถอนบูธในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 หลังช่วงเวลา 18.00 จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564  ก่อนเวลา 08.00 น.

 5. บัตร Exhibitor , บัตร Contractor และบัตรจอดรถ ติดต่อรับได้ที่ห้อง ORGANIZER อาคารชาเลนเจอร์ 1  ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564

 6. ผู้จัดงานมีรอบคิวการใช้เสียงเพื่อให้แต่ละบูธนำเสนอตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้จองบูธ A (บูธขนาด 15 x 15 เมตร)  

 1.  ได้รับการประชาสัมพันธ์โลโก้บริษัท/หน่วยงาน บนสื่อต่างๆ เช่น แบนเนอร์, ป้ายคัตเอาท์, เว็บไซต์, แผ่นพับ,สูจิบัตร, เวทีกลาง, ป้ายต่างๆ ในงาน เป็นต้น

 2. ได้รับสิทธิ์ประชาสัมพันธ์บนเวทีกิจกรรมกลาง อย่างน้อยวันละ 1 รอบ รอบละ 10 - 20 นาที

 3. รับโล่ผู้สนับสนุนการจัดงานในช่วงพิธีเปิด

 4. ได้รับการประชาสัมพันธ์ ในนิตยสาร OSHE Magazine จำนวน 1 หน้า 1 ฉบับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อและสอบถามในวันและเวลาราชการ)

 • คุณกมลฐิติ วรเวชกุลเศรษฐ์  (ต้อง)

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ  061-4201373

  โทร. 02 4489 111  ต่อ 506

 • คุณนรินทร์ ใจบุญ (บอย) 

  เบอรโทรศัพท์มือถือ  061-4201373

  โทร. 02 4489 111   ต่อ 510

 

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  สาขาบางขุนนนท์ เลขที่  058 –0–43599-7

ชื่อบัญชี  “รายได้การให้บริการของ สสปท.”

ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือทางโทรสาร 02 4489098


เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเงินเต็มจำนวนโดยไม่มีค่ามัดจำ และให้ชำระเงินภายใน 7 วันทำการ หลังได้รับ ใบรับจอง/ใบแจ้งค่าใช้จ่าย
  (กรณีชำระเงินช้ากว่าวันที่กำหนด ทางสสปท. ของสงวนสิทธิ์ ในการจำหน่ายต่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  

 • การจองบูธจะเสร็จสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการยืนยันเอกสารการจองกลับทางอีเมล์ที่แจ้งมาให้เท่านั้น

 • กรณีชำระเงินค่าบูธแล้วหากมีการขอยกเลิก ทาง สสปท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี และห้ามมีการโอนกรรมสิทธิ์